Relacje inwestorskie Akcjonariat

Polski
Notowania

Akcjonariat All in! Games S.A. (dawniej: Setanta S.A.) z siedzibą w Krakowie KRS 0000377322 od dnia 14 sierpnia 2020 r.

LPAKCJONARIUSZELICZBA AKCJI UDZIAŁ W KAPITALE ZAKŁADOWYM (%)LICZBA GŁOSÓWUDZIAŁ W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW NA WZ (%)
1January Ciszewski * 15 409 842 25,6815 409 84225,68
2Maciej Łaś **5 049
820
8,425 049
820
8,42
3Łukasz Nowak ***4 899
367
8,174 899
367
8,17
4Piotr Żygadło ****3 604
449
6,013 604
449
6,01
5
Tomasz Majewski*****

3 424 517
5,713 424 5175,71
6Pozostali27 611 39346,0227 611 39346,02
Razem59 999 388 100,0059 999 388100,00

* bezpośrednio i pośrednio poprzez JR HOLDING ASI S.A. oraz Kuźnica Centrum Sp. z o.o.

** wraz z Elżbietą Fąfrowicz-Łaś oraz Jagodą Łaś

**** wraz z Anną Nowak

***** wraz z Ewą Żygadło

***** wraz Moniką Majewską