Relacje inwestorskie Raporty

Polski
Notowania

Raport okresowy za I półrocze 2021r

data przekazania: 2021-09-30

ALL IN! GAMES SPÓŁKA AKCYJNA ALL IN! GAMES S.A.

os. Bohaterów Września 82,

31-621 Kraków

email: contact@allingames.com

www: www.allingames.com

NIP: 108-001-02-09

REGON: 142795831

ZAWARTOŚĆ RAPORTU:


Raport roczny R 2020

(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową za rok obrotowy 2020 obejmujący okres od 2020-01-01 do 2020-12-31 zawierający sprawozdanie finansowe według MSR / MSSF w walucie zł

data przekazania: 2021-04-30

ALL IN! GAMES SPÓŁKA AKCYJNA

ALL IN! GAMES S.A.

os. Bohaterów Września 82, 31-621 Kraków

email: contact@allingames.com

www: www.allingames.com

NIP: 108-001-02-09

REGON: 142795831

ZAWARTOŚĆ RAPORTU: